Aanvragen

Aanvragen

Wat is de doelgroep?

Doelgroep zijn kinderen of jongeren tot 30 jaar die een beperking hebben samen met hun familieleden.

Wie kunnen een aanvraag doen?

Zowel gezinnen als organisaties kunnen een subsidie aanvragen voor hun activiteit.

Hoe vraagt u een subsidie aan?

Stuur een e-mail naar info@meermogelijkmetvoetbalkleding.nl waarin u aangeeft:  
– wat de activiteit is
– wanneer deze plaats vindt
– hoeveel de activiteit kost en hoeveel geld u nodig heeft

Op de goede doelenpagina staat een fotocollage van activiteiten die een bijdrage hebben ontvangen.

Onze stichting is sinds kort gestart. Onze subsidies zullen daarom in het begin beperkt zijn.

Ga naar Goede doelen