Wensdozen voor mensen met een mentale en/of fysieke beperking (tot 30 jaar)

Wensdozen voor mensen met een mentale en/of fysieke beperking (tot 30 jaar)

Sinds 2020 reiken wij ook wensdozen met voetbalitems uit aan mensen met een beperking (tot 30 jaar). Iedereen met een beperking (verstandelijk, lichamelijk, autisme en/of ADHD) tot 30 jaar kan worden opgegeven voor een wensdoos, ook als ze al 1 hebben gehad. Mensen die geen doos hebben gehad krijgen wel voorrang. Lees onderstaande info door alvorens u een aanvraag indient. Omdat wij sinds 01/09/2023 een nieuw systeem voor onze wensdozenactie hebben, kunnen ook mensen die voorheen (voor 01/09/2023) al één of twee wensdozen ontvangen hebben vanaf deze datum opnieuw twee wensdozen aanvragen en ontvangen (met tussentijd van 8 weken).

Beschikbare items & clubs

Er zijn items van diverse clubs aanwezig. De wensdozen kunnen gevuld zijn met kledij en/of merchandise (sjaal, bal, fanartikelen etc), waarbij sommige items zelfs zijn gesigneerd! Momenteel zijn er items van de volgende ploegen aanwezig:

België:

K. Beerschot V.A., KAA Gent.

Nederland:

SC Cambuur, NAC Breda, VVV-Venlo, Heracles Almelo, sc Heerenveen.

Bij de aanvraag dient direct de clubvoorkeur doorgegeven te worden. Sommige items kunnen snel weg zijn. Omdat de voorraad snel kan veranderen en er van elke club niet altijd evenveel in voorraad is, is deze info niet altijd actueel. Wij proberen wel steeds de beschikbare clubs zo snel mogelijk te actualiseren. Af en toe nemen en gebruiken wij foto’s van spelers/coaches met items. De exacte inhoud van een wensdoos kan echter steeds verschillen en is (voor zover dit mogelijk is) een verrassing voor de aanvragers en begunstigden. Het is dan ook mogelijk dat er andere items in de doos zitten dan op de foto’s getoond worden. Daarom is het niet mogelijk om voorkeuren aan te geven voor specifieke items of gesigneerde producten, maar enkel voor clubs en kledingmaten.

Iemand aanmelden

Het aanmelden van iemand uit de doelgroep kan door een e-mail te sturen naar info@meermogelijkmetvoetbalkleding.nl of een PB naar onze Facebookpagina (Meer mogelijk met Voetbalkleding). Bij het aanvragen hebben wij steeds de naam, adres (domicilieadres / adres van inschrijving), postcode, huisnummer, geboortedatum, beperking(en), clubvoorkeur(en) en kledingmaat van de begunstigde nodig. Daarnaast is het ook noodzakelijk om een werkend telefoonnummer en e-mailadres van de ouders/verzorgers te vermelden in de aanvraag, opdat wij deze kunnen contacteren bij vragen. Houd er rekening mee dat kleding van voetbalclubs een maat kleiner valt, dus vermeld bij de aanvraag de maat van de clubkleding (en niet van neutrale kledij). Complete aanvragen worden binnen de 30 dagen na ontvangst beoordeeld. Indien het aanvragen per e-mail of Facebook niet mogelijk is, is er een papieren aanvraagformulier aanwezig. Deze is te downloaden onderaan deze pagina en kan volledig ingevuld (en met de juiste frankering) opgestuurd worden naar Meer mogelijk met Voetbalkleding, afdeling uitjes en wensdozen, Pim Mulierwei 28, 9051 KA Stiens, Nederland. Aanvragen gestuurd per e-mail of Facebook worden binnen 7 dagen na ontvangst in behandeling genomen (dit is niet automatisch een honorering van de aanvraag, als we een aanvraag honoreren doen we dit vaak later) of 14 dagen bij een aanvraag per post (dit is niet automatisch een honorering van de aanvraag, als we een aanvraag honoreren doen we dit vaak later). Wanneer er één of meerdere gegevens ontbreken in de aanvraag, wordt de aanvraag direct afgewezen. Door technische problemen bij hotmail-adressen kan het voorkomen dat reacties op mails gestuurd vanuit deze provider bij de verzender in de spambox belanden of zelfs niet aankomen. Houd daarom zeker de reclamebox of ongewenste mail in de gaten als u ons mailt én vermeld uw telefoonnummer zodat we u eventueel telefonisch kunnen contacteren.

Omwille van persoonlijke redenen worden nieuwe aanvragen (ingediend na 09/04/2024) vanaf 22/04/2024 terug in behandelingen genomen. Reeds gehonoreerde aanvragen worden, afhankelijk van de gemaakte afspraken, wel nog verzonden (of kunnen afgehaald worden op de voorziene momenten).

Uitreiking van een wensdoos

Iemand uit de doelgroep kan maximaal twee keer een wensdoos ontvangen, met minimale tussentijd van 8 weken na verzenden of afhalen van de doos. De wensdoos wordt standaard verzonden binnen België en Nederland, tenzij de begunstigde binnen 30 kilometer van Stiens woont. In dat geval kan de wensdoos enkel afgehaald worden tijdens onze afhaalmomenten in Leeuwarden (en af en toe in Stiens), die op regelmatige tijdstippen georganiseerd worden. Af en toe voorzien wij ook afhaalmomenten in andere regio’s in België en/of Nederland. Als u een groepsaanvraag doet voor deelnemers / bewoners van een beschutte werkplaats, G-sportploeg of zorgorganisatie en er voor 3 of meer mensen een wensdoos aangevraagd wordt, worden de dozen in 1 doos verzonden naar de aanvrager die ze dan kan uitreiken. Het afhalen van een wensdoos buiten onze afhaalmomenten is niet mogelijk. Wanneer er door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld files, drukte op de weg of onverwachte wegenwerken) onderweg naar het afhaalmoment vertraging ontstaat, vragen wij om ons (wel handenvrij) te contacteren op +31 6 123 84 165. Als we geen bericht krijgen wanneer u te laat komt, wordt na 15 minuten de wensdoos vergeven aan iemand anders en kan de volgende aanvraag pas na 8 weken ingediend worden. Dit geldt ook wanneer er meermaals laattijdig (minder dan een uur voor het afhalen) afgemeld wordt. Wanneer een handicap van de begunstigde en/of ouders/verzorgers het onmogelijk maakt om de wensdoos af te halen, wordt deze alsnog verzonden. Dit dient wel direct bij de aanvraag te worden doorgegeven.

De eerstvolgende afhaalmomenten worden hieronder vermeld en zijn eveneens te vinden via Facebook en Instagram. De meeste afhaalmomenten gaan in de avond door (om 20u00), maar we proberen maandelijks een moment aan te bieden die qua tijd ook geschikt is voor jongere kinderen (in de middag). Deze momenten zijn steeds onder voorbehoud van wijzigingen.

Maandag 20/05/2024 om 20u00 in Leeuwarden (SC Cambuur).

Zaterdag 25/05/2024 om 15u30 in Stiens (SC Cambuur).

Maandag 27/05/2024 om 20u00 in Leeuwarden (SC Cambuur).

Maandag 03/06/2024 om 20u00 in Leeuwarden (SC Cambuur).

De voorbije maanden kwamen heel wat mensen die een wensdoos mochten afhalen spijtig genoeg niet opdagen. Het no-show percentage over de periode september 2023 t.e.m. februari 2024 bedraagt gemiddeld 1 op 4 mensen (oftewel 25%). Hebben we een afspraak gemaakt voor het afhalen van een wensdoos, dan vragen wij ook om te verschijnen op het afgesproken afhaalmoment omdat de items ook gereserveerd worden voor uw begunstigde en dus niet voor anderen kunnen gebruikt worden.

Items doneren 

De items voor de wensdozen worden aangekocht bij clubs of komen af en toe uit ons oude assortiment. We krijgen deze items dus spijtig genoeg niet gratis. Vorig jaar heeft een klant enkele items gedoneerd voor onze wensdozen. Ook hebben diverse profvoetballers (onder andere Tarik Tissoudali en Ilias Sebaoui) items gesigneerd, waarvan sommige al weggegeven zijn. Wij zijn nog altijd opzoek naar items voor wensdozen. Heeft u nog iets liggen dat wij voor de actie kunnen gebruiken? Stuur dan een e-mail naar info@meermogelijkmetvoetbalkleding.nl.Heeft u niks liggen maar wilt u wel bijdragen aan deze actie? Een aankoop via onze webshop helpt ons om een wensdoos te vullen. Wilt u liever doneren? Dat kan uiteraard ook! Ons IBAN-nummer is NL63RABO0340463392 ten name van Meer mogelijk met Voetbalkleding. Alvast hartelijk dank voor uw donatie.

Criteria aanvragen wensdoos

Wat leuk dat U een wensdoos wilt aanvragen voor iemand. Onderstaande criteria beslissen of iemand wel of niet in aanmerking komt. Meer mogelijk met Voetbalkleding beslist of de aanvraag gehonoreerd wordt en in zeldzame gevallen maken we een uitzondering.

• De begunstigde is niet ouder dan 30 jaar. Hierop zijn enkele uitzonderingen mogelijk, zie hiervoor onderaan deze pagina.

• De begunstigde heeft een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en/of handicap. Autisme en ADHD vallen hier ook onder.

• De begunstigde heeft sinds 01/09/2023 nog geen of maximaal 1 wensdoos ontvangen van ons. Wensdozen ontvangen voor deze datum tellen niet mee voor de beoordeling, omdat wij een nieuw systeem hiervoor hebben.

• In geval van een 2e wensdoos: de 1e wensdoos dient minimaal 8 weken voor aanvraag van de tweede wensdoos te zijn afgehaald of verzonden alvorens de nieuwe aanvraag wordt in behandeling genomen.

• De begunstigde is woonachtig in België of Nederland.

• De aanvraag heeft betrekking tot items van de clubs die in het overzicht staan als beschikbaar.

• Voor individuele aanvragen geldt er een maximum van 3 aanvragen voor maximaal 6 verschillende personen per maand.

Criteria beschutte werkplaatsen, woongroepen, zorgboerderijen, dagbestedingslocaties en G-sportteams.

Bovenstaande voorwaarden zijn voor elke aanvraag van toepassing, ook wanneer ze gedaan worden voor beschutte werkplaatsen, woongroepen, zorgboerderijen, dagbestedingslocaties en G-sportteams (hieronder genoemd als zorglocatie). Voor deze organisaties gelden er wel aangepaste criteria omtrent het aanvragen van een wensdoos op gebied van leeftijd en maximaal aan te vragen wensdozen door een aanvrager.

• Per zorglocatie of G-sportteam kunnen er maximaal 13 wensdozen aangevraagd worden. Het aanvragen kan enkel voor de zorglocatie waar de aanvrager bij betrokken is.

• Omdat bij veel van deze organisaties mensen van alle leeftijden zitten, mag maximaal 50% van de deelnemers waar een wensdoos voor aangevraagd wordt boven de 30 zijn. Wanneer dit aantal niet op een rond getal uitkomt, wordt er naar boven afgerond (bij 5 personen is dit maximaal 3).

• Net zoals bij de individuele aanvragen, dient ook voor aanvragen voor groepswensdozen per begunstigde de nodige gegevens (zie kopje ‘Iemand aanmelden’ voor de gegevens welke benodigd zijn) in de aanvraag vermeld te staan. Anders kan de aanvraag voor de bewuste personen niet beoordeeld worden.

Overige zaken

Een wensdoos is gratis voor diegene die deze aanvraagt en toekomt. Wel vragen wij een foto van de uitreiking en een adequate communicatie, Dit houdt in dat, indien wij hebben toegezegd dat de aanvraag voor een wens(doos) gehonoreerd wordt (of wij een aanbod hebben gedaan voor een wensdoos of dagje uit) steeds binnen (maximaal) 72 uur een reactie verwachten. Spijtig genoeg komt het te vaak voor dat mensen een aanvraag indienen, een aanvraag zien gehonoreerd worden of aanbod krijgen (vaak nadat ze op de wachtlijst geplaatst zijn) en dan niks meer van zich laten horen. Laat men na 72u niks horen, dan schakelen wij door en wordt het aanbod automatisch ingetrokken en kan men pas na 8 weken weer een aanvraag indienen. 

Het ontvangen van een wensdoos is een gunst die wij heel graag geven, maar geen recht. Houdt u hier rekening mee? Nog dit: wij doen dit allemaal met vrijwilligers. Het is omwille hiervan onmogelijk om à la minute te reageren op aanmeldingen, berichten via Facebook en e-mails. Wij proberen altijd om binnen 1 weekdag maar maximaal binnen de 72 uur te reageren op berichten.

Wij stellen onze wensdozen steeds met de grootst mogelijke zorg samen. De inhoud kan bestaan uit nieuwe en tweedehands kledij/kleding, en kunnen weleens gebruikerssporen bevatten. Constateert u toch een defect of gebrek aan een item uit de wensdoos, dan vragen wij dit om binnen 48 uur na ontvangst door te geven via e-mail (info@meermogelijkmetvoetbalkleding.nl), gestaafd met foto’s, zodat wij dit kunnen beoordelen en een oplossing zoeken. Na deze 48 uur kunnen wij niet meer op dit soort verzoeken ingaan.

Wanneer wij ernstige vermoedens hebben dat aanvragen (meermaals) onjuist zijn, kan het bestuur in zeer uitzonderlijke gevallen beslissen om aanvragen van of voor een persoon of aanvrager niet meer in behandeling te nemen. De lijst van personen waarvan wij geen aanvragen meer in behandeling nemen die op 31/08/2023 bestaat, wordt in tegenstelling tot het oude systeem met mensen die voor 01/09/2023 al een wensdoos ontvangen hebben, wél meegenomen naar het nieuwe systeem. Dit (beperkt) groepje mensen kan ook na 31/08/2023 geen wensdoos aanvragen.

Papieren aanvraagformulier wensdoos

Hieronder kunt u het papieren aanvraagformulier voor een wensdoos downloaden. Deze kan geprint worden en volledig ingevuld (en met voldoende frankering) verzonden worden naar ons. Ons adres is: Meer mogelijk met Voetbalkleding, afdeling uitjes en wensdozen, Pim Mulierwei 28, 9051 KA Stiens, Nederland.

Download het formulier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *